Našim poslovnim partnerjem nudimo tehnično svetovanje in  pomoč pri izboru ustreznih lepil ter procesov lepljenja. Največkrat s podjetji sodelujemo kot razvojni dobavitelj že na začetku, v samem postopku zasnove in oblikovanja novih proizvodov.

Pripravimo in uvajamo tehnologijo lepljenja v podjetjih raznovrstnih industrijskih segmentov. Procese optimiziramo v različnih fazah življenjskega cikla proizvodov.

tehnično svetovanje PROTEAM

Tehnično svetovanje je pomembno že v prvi fazi, ko se izbira lepilo

Izbira lepila je odvisna:

 • od substratov (kovine, plastike, les, steklo, kamen, guma, keramika…), ki se jih namerava lepiti,
 • od potrebne/želene trdnosti zlepljenega spoja, elastičnosti.
 • zelo pomembno je, kje in pod kakšnimi pogoji bo končni izdelek uporabljen – zunaj, znotraj, nad vodo, pod vodo – temperaturno območje, kemikalije…
 • izbira je odvisna od želenega postopka lepljenja – naj bo to ročno ali avtomatizirano, z omogočenim daljšim ali želenim krajšim časom utrjevanja
 • upoštevati je potrebno možnosti recikliranja in nenazadnje stroškovno učinkovitost

Če uporabljate kakovostna lepila in striktno pravilno izvajate postopke lepljenja, je izdelava zanesljivih in kakovostnih izdelkov zagotovljena.

Tako boste imeli manj rizika, stresa ob morebitni izgubi renomeja ne bo, kakor tudi ne bo nezadovoljnih končnih uporabnikov ob morebitnih reklamacijah.

V okviru tehničnega svetovanja je potrebno poskrbeti za vse faze, ki so nujne da uporabniki pridejo do najboljših rešitev za vsak posamezen projekt:

 • preučimo projekt in proizvodni proces,
 • svetujemo kateri sistem lepljenja ali tesnjenja je najbolj optimalen,
 • pripravimo izbor materialov– katera lepila, lepilni trakovi ali tesnilni materiali so najbolj primerni,
 • dobavimo materiale za lepljenje ali tesnjenje in
 • izvajamo usposabljanje in šolanje zaposlenih v procesih lepljenja in tesnjenja

NADZOR PROCESOV LEPLJENJA

USPOSABLJANJE

Tehnično svetujem in delujem v različnih panogah in industrijah:

proizvodnja stavbnega pohištva, proizvodnja avtobusov, predelanih vozil, proizvodnja vlakov in tramvajev, izdelava plovil, pohištvena industrija, lepljenje prezračevanih fasad, lepljenje kompozitnih materialov, izdelava montažnih hiš in več …

 

Kaj točno obsega tehnično svetovanje:

 • Izbor substratov
 • Oblikovanje komponent
 • Oblikovanje lepilnih spojev
 • Izbira in ocenjevanje lepil
 • Izbira opreme za doziranje lepil
 • Validacija tehnologije, izdelava prototipov za validacijo in dokaz koncepta
 • Razvoj izdelkov – sodelovanje v razvojnih skupinah za nove proizvode
 • Optimizacija procesov lepljenja – rešitve za zmanjševanje stroškov
 • Preizkušanje in testiranje lepil
 • Uvajanje izbrane tehnologije v proizvodnji
 • Upravljanje kakovosti
 • Kvalifikacija dobavitelja
Kontaktirajte me za več informacij